Saturday, June 22, 2024

ПРАВО

Уредба со законска сила за финансиска поддршка на спортисти, стручни лица од областа на спортот и спортска администрација за време на вонредна состојба

Владата на Република Северна Македонија донесе Уредба со законска сила за финансиска поддршка на спортисти, стручни лица од областа на...

Уредба со законска сила сила за роковите во судските постапки за време на вонредната состојба за постапувањето на судовите и Јавните обвинителства

На ден 30.03.2020 година Владата на Република Северна Македонија на 31 вата седница  ја усвои Уредбата со законска сила за...

Page 1 of 2 1 2