Saturday, June 22, 2024

МАХМУТ: НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ УТВРДИ ДИСКРИМИНАЦИЈА И БАРА ОД МОН ДА ВОВЕДЕ РОМСКИ И ВЛАШКИ ЈАЗИК ВО „НАЦИОНАЛНАТА ПЛАТФОРМА ЗА ДАЛЕЧИНСКО УЧЕЊЕ“

Народниот правобранител ја прифати претставката поднесена од активистот за човекови права, Тефик Махмут, против Министерството за образование и наука поради...

Page 1 of 9 1 2 9