Saturday, June 22, 2024

Уредба со законска сила за финансиска поддршка на спортисти, стручни лица од областа на спортот и спортска администрација за време на вонредна состојба

Владата на Република Северна Македонија донесе Уредба со законска сила за финансиска поддршка на спортисти, стручни лица од областа на...